نمای کلی بیمارستان

نمای کلی بیمارستان

بیمارستان خاتم الانبیاء

بیمارستان خاتم الانبیاء

کمپین پیشگیری از حوادث در کودکان

کمپین پیشگیری از حوادث در کودکان

جوانی جمعیت

جوانی جمعیت

اخبار

1403/02/20 مراسم تقدیر به مناسبت روز ماما

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)درمیان

مراسم تقدیر به مناسبت روز ماما

1403/02/11 بازدید  بازرسین منابع فیزیکی وزارت

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)درمیان

بازدید بازرسین منابع فیزیکی وزارت

1403/02/01 تقدیر از پرسنل آزمایشگاه در روز  علوم ازمایشگاهی

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)درمیان

تقدیر از پرسنل آزمایشگاه در روز علوم ازمایشگاهی

1403/01/05 بازدید معاونت محترم بهداشتی دانشگاه

بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)درمیان

بازدید معاونت محترم بهداشتی دانشگاه