پرسنل بيمارستان اسديه

پرسـنل بیمارسـتان خاتم الانبیاء (ص) شهر اسدیه

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد شفیع عثمانی بجد

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

دکتری عمومی

سمت:

رئیس بیمارستان

داخلی:

8820

تلفن مستقیم:

31308820

ایمیل:

osmani@bums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

مهدی الهیان

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

لیسانس علوم آزمایشگاهی

سمت:

مدیر داخلی

داخلی:

8730

تلفن مستقیم:

31308730

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

محمد علی امانی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کاردانی حسابداری

سمت:

مسئول امور مالی و حراست

داخلی:

8800

تلفن مستقیم:

31308800

ایمیل:

a.amani@bums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

اسماعیل خسروی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکتری تخصصی کامپیوتر

سمت:

مسئول واحد فناوری اطلاعات بیمارستان

داخلی:

8888

تلفن مستقیم:

31308888

ایمیل:

i.khosravi@bums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

گل افروز میری درمیان

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی مدیریت دولتی

سمت:

کارگزین

داخلی:

8861

تلفن مستقیم:

31308861

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

یاسر خلیلی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی حسابداری

سمت:

مسئول درآمد و حسابداری

داخلی:

8712

تلفن مستقیم:

31308712

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

احمد سلیمی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی بهداشت محیط

سمت:

مسئول بهداشت محیط- امور اداری

داخلی:

8700

تلفن مستقیم:

31308700

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

بهرام عباسی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی تاسیسات حرارت مرکزی

سمت:

مسئول تاسیسات

داخلی:

8770

تلفن مستقیم:

31308770

ایمیل:

Abbasi.64@bums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

محمد عظیم بهلگردی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کاردانی بهداشت حرفه ای

سمت:

مسئول بهداشت حرفه ای

داخلی:

8770

تلفن مستقیم:

31308770

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

عاطفه حسینی اورافی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی آمار و مدارک پزشکی

سمت:

مسئول مدارک پزشکی

داخلی:

8790

تلفن مستقیم:

31308790

ایمیل:

Atefeh.hosseini@Bums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

زهرا براتی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی پرستاری

سمت:

مسئول اعتبار بخشی

داخلی:

--

تلفن مستقیم:

32121076

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

آسیه یوسفی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی پرستاری

سمت:

مترون

داخلی:

8740

تلفن مستقیم:

31308740

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

مهدیه خاوازی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی مامایی

سمت:

مسئول زایشگاه

داخلی:

8772

تلفن مستقیم:

31308772

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

مرضیه مسینائی نژاد

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی پرستاری

سمت:

کارشناس داروخانه

داخلی:

8761

تلفن مستقیم:

31308761

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

مریم احمدی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی پرستاری

سمت:

سرپرستار اورژانس

داخلی:

8750

تلفن مستقیم:

31308750

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

احمد زنگویی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سمت:

مسئول آزمایشگاه

داخلی:

8752

تلفن مستقیم:

31308752

ایمیل:

ahmad.zangouei@bums.ac.ir

نام و نام خانوادگی:

مریم کیانی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کاردانی رادیولوژی

سمت:

مسئول رادیولوژی

داخلی:

8751

تلفن مستقیم:

31308751

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

محمد محمدی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی اتاق عمل

سمت:

مسئول اتاق عمل

داخلی:

8773

تلفن مستقیم:

31308773

ایمیل:


نام و نام خانوادگی:

زینب جدی

لینک به واحد کاری


مدرک تحصیلی:

کارشناسی پرستاری

سمت:

سرپرستار بخش داخلی و اطفال

داخلی:

8780

تلفن مستقیم:

31308780

ایمیل:


تاریخ به روز رسانی:
1399/04/09
تعداد بازدید:
4130
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal