شرح وظايف واحد داروخانه

شرح وظایف واحد داروخانه

1-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

2-تشخیص و تهیه لیست داروهای مورد نیاز داروخانه و انبار داروئی و برآورد مقدار هر یک از اقلام دارویی بر حسب نیاز و سرپرستی و اظهار نظر در مورد نحوه تهیه و خریداری دارو.

3-نظارت و سرپرستی بر تهیه کارت موجودی انواع داروها بمنظور اطلاع از موجودی و تهیه لیست درخواستهای مجدد و بموقع

4-سرپرستی و نظارت بر نحوه ی توزیع دارو در بیمارستان و ارائه و پیشنهادات مناسب در اینصورت.

5-سرپرستی و آموزش کارکنان در مورد تهیه داروهای داروخانه بیمارستان.

6-نظارت ، سرپرستی و ارائه طریق کارکنان در مورد چگونگی نگهداری داروها در بخش، داوخانه و یا انبار داروئی.

7-نظارت بر نحوه ی صحیح توزیع دارو به چگونگی مصرف دارو توسط بیمار طبق دستور پزشک معالج بر روی قوطی و یا شیشه داروئی.

8-آموزش حین خدمت کارکنان داروخانه و بیمارستان در مورد داروهای آتش زا.

9-شرکت در جلسات داروئی بیمارستان و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع نواقص داروئی و تنظیم فارماکوپه بیمارستان.

10-تنظیم آمار داروهای مصرف شده در بیمارستان و برآورد هزینه داروئی در هنگام تهیه بودجه بیمارستان.

11-کلیه امور مربوط به تهیه، تامین و آماده سازی اقلام با کیفیت و مناسب دارویی و لوازم پزشکی مرتبط تجویز شده و مورد نیاز برای بیمار

12-قفسه بندی و برچسب زنی کلیه قفسه های دارویی وملزومات در بیمارستان به منظور بازیابی راحت تر

13-بازرسی و کنترل کیفی کلیه امور مرتبط با دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بخش های مختلف بیمارستان برای حصول اطمینان از رعایت ترکیبات و لوازم پزشکی، دسترسی راحت، نگهداری صحیح، تاریخ انقضاء

14-نگهداری و ذخیره به روز و کافی دارو، ملزومات، تجهیزات مصرفی به ویژه داروهای اورژانسی

15-توزیع اقلام دارو و ملزومات به خصوص داروهای مخدر و حفظ مستندات مربوطه

16-جمع آوری و نگهداری و کنترل اطلاعات مربوط به داروها به صورت فیزیکی و رایانه ای، تجهیزات و ملزومات مصرفی در ابعاد مختلف علمی، کیفی، کمی و اقتصادی و ارائه این اطلاعات به کادر پزشکی و پرستاری

17-مشارکت در تدوین و رعایت فهرست دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی در بیمارستان و ارائه آموزش های لازم

18-ارائه مشاوره های کارشناسی به کادر پزشکی و پرستاری در زمینه ترکیبات دارویی و تجهیزات مصرفی

19-همکاری با کادر پزشکی در زمینه پایش و ارزیابی اثربخشی دارو در درمان و کارایی تجهیزات مصرفی

20-حصول اطمینان از رعایت اصول علمی در حفظ کیفیت دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در انبارهای مربوطه

21-ارائه گزارشات ادواری در زمینه های مختلف از جمله امور اقتصادی، موجودی انبارها و... به مدیریت بیمارستان و حوزه نظارتی

22-تهیه فارماکوپه اصلی بخش ها به تفکیک و کل بیمارستان مطابق نظر کمیته دارو و درمان و حوزه نظارتی
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/14
تعداد بازدید:
1898
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal