شرح وظايف مدارك پزشكي

شرح وظایف مسئول مدارک پزشکی

1- مدیریت واحد مدارک پزشکی وپرسنل مدارک پزشکی

2- تنظیم برنامه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه مدارک پزشکی

3-  پاسخگویی به تمامی مکاتبات ارسالی از سوی سازمانها ( معاونت درمان ، پزشکی قانونی، نظام پزشکی ،ثبت احوال و ... )

4- همکاری ، مشارکت و ایجاد زمینه لازم جهت همکاری در امر تحقیق و پژوهش در عرصه نظام سلامت

5- برگزاری ماهانه کمیته آمار و مدارک پزشکی ،دبیری کمیته و پیگیری موارد مطروحه

6- بررسی ماهانه نمونه پرونده های پزشکی و گزارش موارد عدم رعایت استاندارد به مسئولین مربوطه ( مسئولین بخش ها )

7- ساماندهی ، ایجاد امنیت لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت ، نظارت و کنترل بایگانی های جاری ، نیمه فعال و راکد پزشکی

8- نیازسنجی واحد از نظر لوازم مورد نیاز و پیگیری درخواست ها

9- همکاری با واحد بهبود کیفیت مرکز در راستای پیاده سازی استانداردهای بخش ، آموزش و

      تنظیم برنامه جهت حضور پرسنل مربوطه در دوره های مورد نیاز طبق برنامه ریزی سوپروایزر              

       آموزشی مرکز

10- جمع آوری و پردازش داده های آماری بصورت ماهانه

11- همکاری با واحد فناوری اطلاعات مرکز و ثبت آمار ها بصورت ماهانه در سیستم avab

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/31
تعداد بازدید:
622
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal