شرح وظايف واحد بهداشت محيط

شـــرح وظايـــف

1-بازديد و بررسي وضع بهداشتي تاسيساتي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند .

2-اجراء و نظارت بر اجراي استانداردها و مقررات بهداشت محيط .

3-نظارت بر وضع بهداشتي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اجراي مقررات، آئين نامه ها و استانداردهاي مربوط و اظهار نظر پيرامون نقايص آنها .

4-شركت در مبارزه با اپيدميها و تامين بهداشت محيط بهنگام بروز سوانح از قبيل : سيل و زلزله و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط .

5-رسيدگي به شكايات مربوط به بهداشت محيط و ارائه پيشنهادات به مقامات مربوط .

6-همكاري در برنامه ريزي و بررسي برنامه بهداشت محيط با مقام مافوق .

7-جمع آوري و تنظيم و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات در زمينه بهداشت محيط .

8-ارتباط با موسسات علمي يا آموزشي و تحقيقاتي بمنظور كسب آخرين اطلاعات در زمينه بهداشت محيط و ارائه اطلاعات مذكور به مقامات مربوط

9-همكاري در امر برنامه ريزي و بررسي برنامه بهداشت محيط با مقام مافوق .

10-همكاري در ارائه مشورتهاي بهداشتي به دستگاههاي اجرائي استان طبق دستور مقام مافوق .

11-پيش بيني و گزارش نيازمنديهاي آزمايشگاه فيزيك و غيره .

12-نظارت فني و دادن دستورالعمل هاي آزمايشگاهي به دانشجويان و كاركنان تحت سرپرستي بمنظور حسن جريان امور و انجام امور مربوط به آلودگي هوا .

13-مطالعه و بررسي احتياجات آموزشي و تنظيم گزارش و دادن پيشنهادهاي لازم .

14-كمك به آموزش و كارآموزي دانشجويان آموزشگاه عالي كمك مهندسي بهداشت .

15-مطالعه و بررسي درباره بكاربردن روشهاي جديد عملياتي بمنظور بازده بهتر و كارآئي بيشتر .

16-تهيه و تنظيم دستورالعملها و بخشنامه هاي مشروح عملياتي و آماري و تسليم به مقام مافوق .

17-همكاري با ادارات و موسسات مختلفي كه با بهداشت محيط ارتباط دارند

18-اظهار نظر در مورد نقشه ها و طرحهاي مربوط به تاسيسات بهداشتي .

19-مطالعه و بررسي احتياجات آموزشي و تنظيم گزارش و ارائه پيشنهاد

20-نظارت بر آموزش و كارآموزي دانشجويان آموزشگاه عالي كمك مهندسي بهداشت و آموزشگاههاي كمك بهسازي .

21-نظارت بر كليه امور فني، مالي و اداري آموزشگاه

22-نظارت بر حسن اجراي عمليات صحرائي و راهنمايي واحدهاي مربوط .

23-مطالعه پيرامون بكاربردن روشهاي جديد عملياتي بمنظور افزايش بازده و كارآئي .

24-شركت در سمينارهاي آموزشي كادر عملياتي .

25-شركت در كميسيونهاي داخلي سازمان و عضويت در كميته هاي علمي مربوط .

26-بازديد و نظارت مستقيم از عمليات صحرائي .

27-همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هاي بهداشت محيط در سطح كشور .

28-بازرسي بهداشتي گوشت و ساير فرآورده هاي خام دامي و توليدي در كشتارگاه هاي داخلي و يا وارداتي در مبادي ورودي و مراكز توزيع و مشخص نمودن كيفيت و سلامت آنها .

29-نظارت يا انجام نمونه گيري از گوشت و ساير فرآورده هاي خام دامي و كنترل نمونه هاي تحويلي جهت آزمايشات لازم .

30-نظارت بهداشتي بر كارخانجات تهيه و توليد فرآورده هاي خوراكي و قابل استفاده دامي در بخش مواد غذايي بر اساس دستورالعمل صادره .

31-نظارت بهداشتي و صدور دستورات بهداشتي لازم در كارخانجات تبديل ضايعات و انجام نمونه گيري هاي لازم به منظور كنترل كيفي و بهداشتي فرآورده هاي توليدي آنها .

32-سرپرستي بهداشتي مركز نگهداري گوشت و ساير فرآورده هاي خام دامي و نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي در مركز بسته بندي گوشت و ساير فرآورده هاي خام دامي .

33-صدور دستورات بهداشتي بمنظور بالا بردن سطح بهداشت عمومي در كارخانجات ، كشتارگاهها و سردخانه ها.

34-انجام اقدامات بهداشتي لازم طبق دستورالعمل هاي صادره در امور مربوط به ورود و خروج دام و طيور .

35-انجام آزمايشات ميكروبيولوژي بر روي نمونه هاي مرضي، داروئي، خوراك دام و طيور و تسليم نتايج حاصله جهت اظهار نظر به مقام مافوق

36-نظارت بر اجراي كليه طرحهاي بهداشت محيط در سطح كشور .

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/20
تعداد بازدید:
475
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal