1399/04/12
کتاب ایمنی بیمار بیمارستان مطابق با سنجه های اعتباربخشی
کتاب ایمنی بیمار بیمارستان مطابق با سنجه های اعتباربخشی

دستورالعمل­های واحـــــــــد اعتبار بخشی

ردیف

نام دستورالعمل

1

کتاب ایمنی بیمار بیمارستان مطابق با سنجه های اعتباربخشی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal