پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 15 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مترون
نام: آسيه
نام خانوادگی: يوسفي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8740
مستقیم: 31308740 دورنگار: 0

عنوان شغل: مسئول زايشگاه
نام: مهديه
نام خانوادگی: خاوازي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8772
مستقیم: 31308772 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اورژانس
نام: مريم
نام خانوادگی: احمدي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8750
مستقیم: 31308750 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بخش
نام: عثمان
نام خانوادگی: احمديان
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8780
مستقیم: 31308780 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول راديولوژي
نام: مريم
نام خانوادگی: كياني
مدرک تحصیلی: كارداني
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8751
مستقیم: 31308751 دورنگار:

عنوان شغل: كارگزين
نام: گل افروز
نام خانوادگی: ميري درميان
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8861
مستقیم: 31308861 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول داروخانه
نام: مرضيه
نام خانوادگی: مسينائي نژاد
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8761
مستقیم: 31308761 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول مدارك پزشكي
نام: عاطفه
نام خانوادگی: حسيني اورافي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Atefeh.hosseini@Bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8790
مستقیم: 31308790 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت حرفه اي
نام: محمد عظيم
نام خانوادگی: بهلگردي
مدرک تحصیلی: كارداني
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8770
مستقیم: 31308770 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت محيط
نام: احمد
نام خانوادگی: سليمي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8700
مستقیم: 31308700 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول درآمد
نام: ياسر
نام خانوادگی: خليلي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8712
مستقیم: 31308712 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوري اظلاعات
نام: اسماعيل
نام خانوادگی: خسروي
مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
پست الکترونیک: i.khosravi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8888
مستقیم: 31308888 دورنگار: 0

عنوان شغل: مسئول امورمالي
نام: محمد علي
نام خانوادگی: اماني
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: a.amani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8800
مستقیم: 31308800 دورنگار:

عنوان شغل: مدير داخلي
نام: مهدي
نام خانوادگی: الهيان
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8730
مستقیم: 31308730 دورنگار:

عنوان شغل: رياست شبكه بهداشت ودرمان درميان
نام: محمد شفيع
نام خانوادگی: عثماني بجد
مدرک تحصیلی: دكتري عمومي
پست الکترونیک: Osmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8820
مستقیم: 31308820 دورنگار: 05632125848

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal