پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 13 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول زايشگاه
نام: آسيه
نام خانوادگی: سالاري
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121045 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اتاق عمل
نام: محمد
نام خانوادگی: محمدي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121072 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول اورژانس
نام: مريم
نام خانوادگی: احمدي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121073 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بخش
نام: عثمان
نام خانوادگی: احمديان
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121078 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول راديولوژي
نام: مريم
نام خانوادگی: كياني
مدرک تحصیلی: كارداني
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121073 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آزمايشگاه
نام: احمد
نام خانوادگی: زنگويي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: ahmad.zangouei@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121070 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول داروخانه
نام: مرضيه
نام خانوادگی: مسينائي نژاد
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121073 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت حرفه اي
نام: محمد عظيم
نام خانوادگی: بهلگردي
مدرک تحصیلی: كارداني
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121071 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت محيط
نام: احمد
نام خانوادگی: سليمي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121071 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول واحد تاسيسات
نام: بهرام
نام خانوادگی: عباسي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: Abbasi.64@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121071 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور مالي وحراست
نام: محمد علي
نام خانوادگی: اماني
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: a.amani@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 32125828 دورنگار:

عنوان شغل: مدير داخلي
نام: مهدي
نام خانوادگی: الهيان
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:
مستقیم: 32121076 دورنگار:

عنوان شغل: رياست بيمارستان
نام: محمد شفيع
نام خانوادگی: عثماني بجد
مدرک تحصیلی: دكتري عمومي
پست الکترونیک: osmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی:
مستقیم: 32125864 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal