۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
درباره بيمارستان خاتم الانبیاء
بيمارستان خاتم الانبياء24تختخوابي شهر اسديه با مساحت 12380متر مربع وزيربنا 3366متر مربع در مورخه92/5/17بنا به دستور دولت وقت با حضور معاون اول رئيس جمهور بصورت ويدئو كنفرانس همزمان با دو بيمارستان ديگر در سربيشه و سرايان افتتاح شد. در ابتداي امر بخش اورژانس بصورت شبانه روزي راه اندازي گرديد و از ابتداي آبان 93 كلنيك سرپايي تخصصي شروع به ارائه خدمات نمود . از تاريخ 94/5/1نيروهاي جديد باليني اين بيمارستان اعم از پرستار،ماما، علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي شروع بكار نمودند. همچنين از مورخه 94/8/20با حضور متخصص داخلي و اطفال ، بخش بستري نيز راه اندازي گرديدين بيمارستان داراي تخت بستري فعال و خدمات تخصصي و درماني مي باشد . هم اكنون بخش هاي اورژانس، آزمايشگاه، راديولوژي، بستري (داخلي و اطفال ) ، زايشگاه فعال مي باشد .
اخبار بیمارستان
'NoData' not found in DataDic
خراسان جنوبي- درميان - ميدان شهيد حمزه اي
تلفن: 56-32125073       دورنگار:       كدپستي  9744141918   E-mail: Darmiankhatam[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal